Arhitectura Bisericii "Sfânta Cruce" din Pătrăuţi

Biserica Pătrăuţi, vedere sud-vest

Stilul moldovenesc în arhitectură apare în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi se caracterizează printr-o armonioasă şi originală împletire a elementelor bizantine cu cele latine, cele gotice şi cu elemente specific moldoveneşti.

Elementele bizantine se observă uşor la compartimentarea bisericii în trei camere: pronaos, naos şi altar.

Elementul latin se observă în planul bisericii moldoveneşti construită în formă de cruce cu braţe inegale.

Planul vertical al bisericii
Planul vertical al bisericii
Plan orizontal al bisericii
Planul orizontal al bisericii

Elementele gotice sunt uşor de recunoscut la piatra sculptată ce crează portalul uşilor şi al ferestrelor, dar şi la acoperişul bisericii.

Portal de intrare in biserica in stil gotic
Portal de intrare în biserică în stil gotic
Fereastra in stil gotic
Fereastră în stil gotic
Arcada gotica între pronaos şi naos
Arcadă gotică între pronaos şi naos

Elementele specific moldoveneşti surprind prin soluţia arhitectonică a turlei de deasupra naosului bisericii. Trecerea de la zidurile bisericii la tamburii turlei se realizează printr-un complex arhitectonic alcătuit din două sisteme de patru arce suprapuse şi intercalate de un tambur de turlă inferior.

Acoperisul bisericii cu turla in stil moldovenesc
Acoperişul bisericii cu turla în stil moldovenesc
Turla, vedere din naos
Turla, vedere din naos

Biserica Sf. Cruce din Pătrăuţi este cea mai veche biserică păstrată dintre cele construite în stil moldovenesc.